Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

  • Malzeme kabulünden son ürün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerde ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına ve sağlık kurallarına uygun ürün ticareti,
  • Dünyadaki güncel Gıda Güvenliği risklerini (Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik, Alerjen, GDO, Otantisite vb.) takip etmek ve risk değerlendirmelerine göre gerekli önlemleri alarak ürün üretimi ve ticareti,
  • İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamaları şartlarını sağlamak,
  • Teknolojik Gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak,
  • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmek,
  • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamak,
  • Çalışanlarımızın; Kalite, Helal Gıda ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitimler ile sağlamak ve bu bilinçle sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmektir.